Journal Club

Nästa Journal Club kommer att hållas den 7 december 2021.

Temat för seminariet kommer att vara "Människan som mätinstrument"

För anmälan och vidare information kontakta 

Underlagsartikeln kommer att skickas ut cirka två veckor före seminariet.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»