Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2021.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.

Obs! Ansökan skall vara tillhanda på Skaraborgsinstitutet senast den 1:a maj 2020.

Du kan skicka den per post till

Skaraborgsinstitutet
Regionen Hus
541 80 Skövde

 

eller via e-post till

eller lämna in den till Skaraborgsinstitutet på

Regionens Hus, Stationsgatan 3, Skövde.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»