Vandringsseminarium 2015

Årets vandringsseminarium inträffade den 19 och 20 maj 2015, på Sätra Bruk

Har den medicinska forskningen monopol på hälsan? Kan humaniora ha synpunkter på hur vi mår? Med utgångspunkt i det internationellt snabbt framväxande forskningsfältet medicinsk humaniora diskuterade Ola Sigurdson, föreståndare för Centrum för kultur och hälsa, hur sjukdom såväl som hälsa är mångdimensionella fenomen som rör individuella erfarenheter och kulturella föreställningar såväl som det biologiskt mätbara. För en läkekonst som vänder sig till hela patienten blir därför humanvetenskapliga perspektiv viktiga - men humaniora har också uppgiften att studera medicin såväl som läkekonst ur ett kritiskt perspektiv.

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»