Vandringsseminarium 2016

Årets vandringsseminarium kommer att inträffa 19-20 maj i Mösseberg. Första dagen vandring andra dagen seminarium.
Observera att sista anmälningsdag är 18 april till

Särskild gästföreläsare är Hanna Bradby som är professor i sociologi vid Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet samt Kristian Svenberg, allmänläkare, Medicine Doktor på Flyktingsmedicinska mottagningen, Närhälsan, Göteborg.

Första delen, Hannah Bradby : Hur ska vi åstadkomma en hållbar hälso- och sjukvård under flyktingkrisen?

The arrival of unprecedented numbers of people from the Middle East and Africa has been termed a ‘migration crisis’. Europe’s moral obligations to refugees fleeing war, hunger and oppression have been set against the limits of existing national health and welfare systems to cater for new arrivals. Germany and Sweden have retracted their earlier open-door policy towards Syrian arrivals. The prospects for unaccompanied child migrants arriving in Sweden are uncertain. Across the European region health services available to economic migrants, undocumented migrants and asylum seekers are highly variable and the research evidence on their quality and accessibility is scarce. The most vulnerable people in our societies – unaccompanied child migrants, undocumented migrants – are not well served.

Mass migration looks set to continue at current or even high levels. The movement of people across national borders is problematized as a security issue and subject to regulation. The movement of goods, services and information is promoted for economic and scientific gain and facilitated by digital communication.

The differential movement of peoples, information and services raises questions for us as citizens and as health researchers.

What welfare and health services do we owe to European migrants?
What welfare and health services do we owe to arrivals from outside Europe?
Can services be designed and delivered to be sustainable in times of ongoing migration?
What role does our research play in such sustainable design?

Andra delen, Kristian Svenberg: Resultat av hälsoundersökningar av ensamkommande asylsökande barn.
Ett stort antal ensamkommande barn har de senaste åren sökt asyl i Sverige. Majoriteten är pojkar från i synnerhet Afganistan. I Sverige erbjuds alla asylsökande en hälsoundersökning, med syfte att fånga upp hälsoproblem eller pågående sjukdomar. Hälsoundersökningen är också ett tillfälle för den asylsökande att få information om svensk hälso-och sjukvård och att få möjlighet att berätta något om sin bakgrund och historia. Resultat av hälsoundersökningar - utförda på två asylboende i Göteborg - av 70 ensamkommande asylsökande barn redovisas. Hur är deras hälsotillstånd? Vilken är deras bakgrund?

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»