" NORMAL - RISK - SJUK"

Seminarium om Skaraborgsprojektet

"NORMAL - RISK - SJUK"

Att ha högt blodtryck eller störd glukosomsättning uppfattas som farligt med risk för komplikationer och vi lägger ner mycket resurser för att identifiera, behandla och följa upp dessa individer. Men, hur ser egentligen naturalförloppet ut för en individ i en riskkarriär? Vi belyser detta med en longitudinell populationsbaserad undersökning i Vara och Skövde och vill diskuter implikationer för sjukvård och hälsovård.

Med.dr. distriktsläkare Margareta Hellgren, Professor, distriktsläkare Ulf Lindblad, Med dr. distriktsläkare Bledar Daka

Plats: Skaraborgsinstitutets seminarerum

Tid: Torsdagen 11 oktober 2018, kl. 12.00-16.30

Anmälan: Senast 1 oktober till eller tfn. 0500-478401

Skriv ut