Journal club

Årets första Journal club 2020 är på grund av den rådande situationen med det nya corona-viruset är kursen uppskjuten.

Vad betyder ”analysenhet” och varför är det viktigt att veta vad det är.

Temat för diskussionen gäller använd metod i utvald artikel som sänds ut till alla anmälda i god tid före seminariet. 

Information om när detta semanirium inträffar kommer.

 

Nästa journal club inträffar tisdagen den 9 juni, kl 13.30 - 15.30

Anmälan till Anneli Darheden,

Skriv ut