Avhandlingar med stöd från Skaraborgsinstitutet

 • Alsiö, Å. (2011). On the outcome of antiviral therapy for hepatitis C virus genotype 2 or 3 infection. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/26594

  Andersson, S. (2012). Med risk för diabetes: studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg.

  André Kramer, A.-C. (2018). On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents: clinical and register-based studies. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

  Axelsson, K. F. (2020). Aspects of fracture prevention: the role of fracture liaison services and alendronate. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

  Backhaus, E. (2011). Invasive pneumococcal infections. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/27821

  Berggren, E. (2012). Daily life after Subarachnoid Haemorrhage: identity construction, patients' and relatives' statements about patients' memory, emotional status and activities of living. (PhD). Jönköpings University, Jönköping.

  Berglund, M. (2011). Att ta rodret i sitt liv: lärande utmaningar vid långvarig sjukdom. (PhD). Linnéuniversitetet, Växjö. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-11536

  Bäckström, C. (2018). Professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing. (PhD). Jönköping University, Jönköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-38334

  Daka, B. (2014). Sex hormones and cardiovascular risk in men and women: the Skaraborg project. (PhD). University of Gothenburg :, Göteborg.

  Dalemo, S. (2014). Elevated calcium concentration - is it dangerous? : long-term follow-up in primary care. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg.

  Edwall, L.-L. (2011). Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan: vårdmötet och dess innebörd för personer med typ 2 diabetes. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/24152

  Engqvist, I. (2011). Experiences of postpartum psychosis from the perspectives of women with the diagnosis and psychiatric nurses. (PhD). University of Rhode Island, Open Access Dissertations. Paper 84. Retrieved from https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1104&context=oa_diss

  Geirsson, M. (2011). Alcohol prevention in Swedish primary health care staff knowledge about risk drinking and attitudes towards working with brief alcohol intervention: where do we go from here? (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/26274

  Gillsjö, C. (2012). Older adult's conceptions of home and experiences of living with long-term musculoskeletal pain at home. University of Rhode Island [Kingston].

  Hellgren, M. (2014). DIAVIP - diabetes prevention in primary care: implications for physical activity. University of Gothenburg Göteborg.

  Hjerpe, P. (2011). Investigating practice variation in a changing primary care: a multilevel perspective on The Skaraborg Primary Care Database. (PhD). Lund University, Malmö.

  Holmqvist, G. (2018). Bildterapi - en väg till inre förändring och förbättrad hälsa. (PhD). Högskolan Halmstad, Halmstad.

  Johansson, A. (2012). Sleep-wake-activity and health-related quality of life in patients with coronary artery disease: and evaluation of an individualized non-pharmacological programme to promote self-care in sleep. (PhD). Linköping University, Linköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-76681

  Johansson, A. (2014). Ändlös omsorg och utmätt hälsa: föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har långvarig psykisk sjukdom. (PhD). Örebro universitet, Örebro. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-34609

  Johansson, A. (2020). Dynamic ultrasound investigation of clubfeet in children, 0-4 years of age, with normal controls. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

  Johansson, I. (2009). The health care environment on a locked psychiatric ward and its meaning to patients and staff members. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/19042

  Karlsson, C. (2015). Detection and assessment of pain in dementia care practice: Registered nurses’ and certified nursing assistants’ experiences. (PhD Doctoral thesis, comprehensive summary). Jönköping University, Jönköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-28113

  Karlsson, V. (2012). Att vårdas vaken med respirator [Elektronisk resurs] patienters och närståendes upplevelser från en intensivvårdsavdelning. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/27823

  Klaeson, K. (2011). Sexuality in the aftermath of breast and prostate cancer: gendered experiences. (PhD). Linköping University, Linköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-72339

  Landström, B. (2012). Den kompetenta allmänläkaren: mottagningsrummets praxis utmanar idealbilden. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/28252

  Larsson, M. (2014). Tonårsflickors hälsa: att stödja och stärka. (PhD). Linnéuniversitetet, Växjö.

  Lennartsson, F. (2019). Nonsynostotic plagiocephaly: prevention strategies in child health care. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

  Lindberg, S. (2013). I hälsans spelrum: lek på vårdandets scen. (PhD). Åbo Akademi, Vasa. Retrieved from http://bibbild.abo.fi/ediss/2013/lindberg_susan.pdf

  Ljungström, L. (2017). Community onset sepsis in Sweden: a population based study. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

  Niemi, M. (2010). Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskola: en studie om personer som lär långsammare och om trädgårds- och naturbruksarbetets möjligheter och begränsningar i ett socialt perspektiv. (PhD). Göteborgs universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/22215

  Nordin, P. (2018). Control or elimination: terms for public health interventions against tungiasis and schistosomiasis haematobium. Umeå universitet, Umeå. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-154553

  Oliveira Ramos, T. d. (2014). On the treatment of tibial fractures using the Ilizarov fixator. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg.

  Rejnö, Å. (2012). Bråd död när patienten drabbats av stroke: vårdares och närståendes upplevelser. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Sahlgrenska Akademin. Göteborgs Universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/30128

  Rosén, H. (2011). Patients' experiences of symptoms, discomfort and their impact on daily living following day surgery. (PhD). University of Rhode Island, Ann Arbor, Mich. Retrieved from http://gradworks.umi.com/3450912.pdf

  Sagen, E. (2020). Transurethral resection of the prostate: studies on efficacy, morbidity and costs. (PhD). University of Gothenburg, Gothenburg.

  Sahlin, E. (2014). To stress the importance of nature. (PhD). Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Retrieved from https://pub.epsilon.slu.se/11651/

  Starzmann, K. (2018). The physician and the sickness certification. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/54197

  Svanström, R. (2009). När livsvärldens mönster brister: erfarenheter av att leva med demenssjukdom. (PhD). Linnéuniversitetet, Växjö.

  Thorstensson, S. (2012). Professional support in childbearing: a challenging act of balance. Örebro universitet, Örebro. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-22290

  Weidinger, P. (2012). Asthma and COPD: diagnoses and prescriptions in Swedish primary care. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/28969

  Wennberg, P. (2019). Pain management in older persons with hip fractures. (PhD). Örebro University, Örebro. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-75191

  Wennström, B. (2011). Experiences, symptoms and signs in 3-11 year old children undergoing day surgery within the context of the perioperative dialogue. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/25490

  Westin, L. (2008). Encounters in nursing homes: experiences from nurses, residents and relatives. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/18355

  Wiberg, S. (2012). Slaughter - not only about animals: an interdisciplinary study of handling of cattle at slaughter. (PhD). Swedish University of Agricultural Sciences, Skara.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»