Prevalens och diagnos av neuropsykiatriska diagnoser

Den 9 november höll Maria Unenge Hallerbäck, psykiater och lektor i psykiatri i Örebro, en workshop om prevalens och diagnostik av utvecklingsrelaterade funktionsförändringar (samma sak som neuropsykiatriska funktionsförändringar = npf). Rapporterad förekomst av autism och ADHD världen över varierar stort. Orsakerna är många och en orsak är hur ofta diagnoserna ställs. En annan orsak är avsaknaden av tillförlitliga datakällor, till exempel tillräckligt antal väl genomförda vetenskapliga studier som kartlägger förekomsten. Nitton deltagare (psykologer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, antropologer, studenter, epidemiologer) bidrog till en livlig diskussion i en anda där olika synsätt på diagnoser framfördes om än inte med samma låsta positioner som antagligen skulle skett för tjugo år sedan.

Prevalens av neuropsykiatriska diagnoser vad vet vi egentligen 1   

Foto Annika Lilliestierna    

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»