Seminarium om oro och ångest, 8 mars 2022

Fil dr i sociologi Roland Paulsen höll den 8 februari 2022, ett seminarium om oro och ångest utifrån sin bok "Tänk om: en studie i oro". Ett tema för seminariet handlade om varför människor idag, när de fått de fått det allt bättre, oroar sig än mer. Intressanta tankar och frågor beskrevs men syftet var kanske inte ange precisa svar. 

 RP

Skriv ut E-post

Predatory Journals

Tove Godskesen, docent i medicinsk etik och forskningsetik, gästade Skaraborgsinstitutet för ett seminarium den 16 november om rovdjursförlag/tidskrifter. Efter en intressant och engagerande föreläsning och med idéer från densamma fick vi gruppvis ta itu med ett urval artiklar för att försöka utröna om de var publicerad i en rovdjurstidskrift eller inte.

Artiklarna var av varierande kvalitet och med föreläsningen i ryggen blev det tämligen enkelt att avslöja dem som publikationer från icke-seriösa tidskrifter.

Många av oss som var med gick nog från seminariet med flera aha-upplevelser och lite nya verktyg för att avslöja mindre seriösa aktörer inom det vetenskapliga fältet.

 Tove o sa

 

Skriv ut E-post

Gudomliga komedier – Humor, subjektivitet, transcendens

Ola Sigurdson höll den 3 november en öppen föreläsning i Skaraborgsinstitutets regi om humor och hälsa. Ola inledde med med frågan: "Vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna uppfatta något som roligt?" Deltagarna fick följa en intressant exposé över hur man sett på skratt och humor från tiden för Aristoteles, via bland andra, filosofen Kant och i nutid, journalisten Norman Cousins. Om humor kan användas som medicin och faktiskt förlänger livet är oklart men Ola citerade forskaren Provine som menar att skrattet har så försumbara bieffekter att det knappast kan anses skadligt att prova.

 Ola S

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådning vid Göteborgs universitet

 

Skriv ut E-post

Covid-19: journalisten i skärningspunkten mellan vetenskap och politik

Amina Manzoor gästade 22 oktober Skaraborgsinstitutet och föreläste om hur det har varit att arbeta som vetenskapsjournalist under covid-19 pandemin. Vi fick ta del av de utmaningar som mött henne i arbetet när denna nya sjukdom gjorde sin entré. Det var inte bara osäkerheterna kring den nya sjukdomen som skulle hanteras utan också den ”infodemi” som uppstod, alla nya forskningsrön och inte minst även oenigheten i vetenskapsvärlden om vilka beslut som var de rätta.

AMM

 

Skriv ut E-post

Grön Rehab

 Gill Croona NBR

Skaraborgsinstitutets konferens om Naturbaserad rehabilitering 28 september tilldrog sig intresse med många deltagare både fysiskt på plats men också genom digitalt deltagande. Såväl politiker, olika organisationer med intresse för naturbaserad rehabilitering, forskare och andra intresserade fanns bland deltagarna.

Vi fick höra föredrag om och från olika verksamheter som arbetar med naturbaserad rehabilitering, ta del av en utvärdering av en sådan verksamhet som Skaraborgsinstitutet genomfört, höra om forskningsläget och behovet av samt svårigheterna med att genomföra sådana utvärderingar.

Såväl fika som lunch ingick för deltagarna där ytterligare möjlighet till diskussion gavs.

Plats: Regionens Hus, Skövde

Auditoriet NBR

 

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»