Årets vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium ägde rum den 28 maj 2021 vid Karstorps kurscenter. På förmiddagen vandrade vi i Billingens vackra omnejd i det för dagen strålande fina vädret.
Efter en god lunch fick vi lyssna på ett föredrag av Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola. Jonna talade om olika former av kunskap och kunskapsbegrepp och deras betydelse för vården och vårdrelaterad forskning.
 
Jonna B
 
 
 
 

Skriv ut E-post

Skaraborgsinstitutet informerar om förändringar av forskningsansökningar

Den 1 maj är sedvanlig sista dag för ansökningar om forskningsmedel hos Skaraborgsinstitutet. Blanketten för ansökan är förändrad och en möjlighet att söka fleråriga fou-medel har tillkommer. 

Vi informerar om förändringarna vid två tillfällen 8 april: kl 13.30-14 och 15.30-16.00 

Om du vill delta i något av informationstillfällena så anmäl dig till Anneli Darheden,   så skickar hon en länk för ett videomöte. 

Björn Landström 

VD Skaraborgsinstitutet 

Skriv ut E-post

Skaraborgsinstitutets Forskningsfestival för 2020, i digitalt format

Idag (2/2) blev äntligen Skaraborgsinstitutets årliga Forskningsfestival för år 2020 av. Forskningsfestivalen är ett tillfälle för de forskare som beviljats bidrag från Skaraborgsinstitutet att presentera sin forskning och samtidigt avrapportera sina projekt. I år hölls festivalen i digitalt format för att möta de förutsättningar som pandemin gett oss, och våra förväntningar överträffades. Nära 50-talet deltagare var med under dagen, en del för att presentera sin forskning, en del för att ta del av dessa presentationer. Några var med hela dagen medan andra kom och gick. 

Forskningsfestival Zoom

Det var ett blandat program (finns här) med såväl muntliga presentationer som postrar, en kombination av dessa och vid två tillfällen under dagen dessutom i parallella sessioner. Många av forskningsprojekten är kliniknära, några använder registerdata och andra är interventioner inom vården. Alla presentationer hade dock en sak gemensamt, de var intressanta och engagerade deltagarna som ställde många frågor om både resultat och metod.

Tack alla ni deltagare, både ni som presenterade och ni som lyssnade och ställde frågor! Ni bidrog alla till att det blev det som är tanken, en festival för forskning.

Skaraborgsinstitutet/ Åsa

 

Skriv ut E-post

VD har ordet

 

Året har varit tufft men ändå har forskningen pågått och även ökat. Skaraborgsinstitutet hade i maj i år rekordmånga ansökningar. Sök igen senast 1 maj 2021. Vi kommer också att öppna för fleråriga bidrag för doktorander. Som ni vet är det vetenskapliga råden som bedömer med skarp kritisk blick. Så ansökningarna behöver vara bra. Vi presenterar nyheter, svarar på frågor och ger råd 8 april: kl 13.30-14 och 15.30-16.00!

Hur ska vi leva med en potentiellt hotande coronainfektion där vissa får lindriga symtom och andra blir allvarligt sjuka? Försiktighet är grundprincipen men vi ska också hitta ett sätt att förhålla oss på längre sikt. Påminna oss själva att vi är dödliga och att risker inte går att helt undkomma – träna på att leva med osäkerhet, det är faktiskt inte så dumt i längden.

Jag och mina medarbetare tackar för alla stimulerande samtal och goda forskningsinsatser under året och hoppas det fortsätter med ännu mer kraft 2021.

Björn Landström  

VD Skaraborgsinstitutet  

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»