Styrelsen

Annika Holmén (V)

Ersättare

Emil Estébanez (V)

Ordinarie

Ingemar Johansson (L)

Ersättare

Ingvor Bergman (S)

Ordförande

Isabella Carlén (KD)

Vice ordförande

Janette Leinonen (MP)

Ordinarie

Jonas Larsson (SD)

Ordinarie

Martin Odenö (M)

Ordinarie

Susanne Andersson (C)

Ordinarie

Åsa Karlsson (S)

Ersättare

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»