Vetenskapliga rådet

Carl-Edvard Rudebeck

Professor i allmänmedicin, Tromsö

Ingela Krantz

Professor emerita i folkhälsovetenskap, Umeå

Johanna Esseveld

Professor i sociologi, Lund

Lisbeth Sachs

Docent i medicinsk antropologi, Stockholm

Ola Sigurdson

Professor i tros - och livsåskådningsvetenskap, Göteborg

Solveig Freudenthal

Filosofie doktor i socialantropologi, Stockholm

Stig Wall

Professor emeritus i folkhälsovetenskap och klinisk medicin, Umeå

Fredrik Norström

Docent i epidemiologi och biostatistik, Umeå

Hannah Bradby

Professor i sociologi, Uppsala

Maria Emmelin

Professor socialmedicin och global hälsa, Lund

Tove Godskesen

Docent i medicinsk etik, Uppsala

Ulf Lindblad

Professor emeritus allmänmedicin, Göteborg

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»